Zasiceni ugljovodonik

lady love's picture

Potpunim sagorevanjem određene količine zasićenog ugljovodonika nastaje 0,66g ugljen-dioksida i 0,63g vode. Odrediti empirijsku formulu ugljovodonika.

milicaradenkovic's picture

CnH(2n+2)+((3n+1)/2)O2--------------------->nCO2+(n+1)H2O

n*0.66=(n+1)*0.63

0.66*n-0.63*n=0.63

0.03*n=0.63

n=0.63/0.03=21 nje broj atoma ugljovodonika

i formula je C21H44