Ugljovodonik

lady love's picture

Pri normalnim uslovima 1 decimetar kubni nekog ugljovodonika ima masu 1,83 g. Analiza pokazuje da 1 g ovog ugljovodonika sadrži 0,818 g ugljenika i 0,182 g vodonika! Koji je to ugljovodonik?

milicaradenkovic's picture

CnH(2n+2)+((3n+1)/2)O2------------------->nCO2+(n+1)H2O

1 g ugljovodonika ima 0.818 g C i 0.182 g H

n(C)=m/Mr=0.818/12.01=0.0681 mol

n(H)=m/Mr=0.182/1.008=0.1805 mol

n(H):n(C)=0.1805:0.0681/:0.0681

n(H):n(C)=2.66:1/*3

n(H):n(C)=8:3 i formula je C3H8

1 mol--------------------22.4 dm3

x mol------------------------1. dm3

x=1*1/22.4=0.0446 mol ugljovodonika

Mr=m/n=1.83/0.0446=41 a to je priblizno 44