Zadatak iz rastvora

jovaniccaelprezidente's picture

Koliko procenata kiseonika ima rastvor koji sadrži 0.1mol NaOH u 1000g vode? 

milicaradenkovic's picture

18 g vode-------------------------16 g O2

1000 g vode---------------------x g O2

x=1000*19/18=888.9 g O2

mr=m(vode)+m(NaOH)=1000+4=1004 g

m(NaOH)=n(NaOH)*Mr=0.1*40=4 g

w(O2)=m(O2)/mr=888.9/1004=0.885=88.5 %