oksido redukcija

Nina Subarevic's picture

Kolika je relativna atomska masa dvovalentnog plemenitog metala ako 3g tog metala pri rastvaranju u azotnoj kis istiskuje 672ml azot dioksida (nu)?
ja sam ovako radila:
3M+8HNO3----->2NO+4H2O+3M(NO3)2
V(NO)=0,672l
1mol:22,4=x:0,672l
x=o,o3 mol (NO)
3g(M):0,03mol(NO)=(3*Ar)g:2mol
I Ar mi je 200:3=66,7
A njima je samo 200
GDE JE GRESKA? HVALA

milakostic's picture

I ja sam tako prvog puta izjednacila r-ju :D Ali , pogledaj ovako
X+4HNO3----> 2NO2 + X(NO3)2 + 2H2O
i onda :
3:X=0.672:44,8
X=200

Nina Subarevic's picture

Jao da azot dioksid pisem.kao azot monoksid xD hvala puno :)

milakostic's picture

Da :-D