Opet oksido redukcija

khaleesi999's picture

As2S+ HNO3 + H2O = H2SO4 + H3AsO+ NO 
 Koji je oks broj od As ( +3 ili -3 ) i sta se ostalo oksiduje a sta redukuje ? Jer mi ispada da oks brojeve menjaju As,S i N ...

Andrijana's picture

Oksiduju se i As i S, a N se redukuje.

As2S+ HNO3 + H2O = H2SO4 + H3AsO+ NO 

As2+3  - 4e- ---> 2As+5

S3-2 - 24e- ---> 3S+6

N+5 + 3e- ---> N+3

Prve dvije jednačine posmatraš zajedno jer obije predstavljaju oksidaciju. Dakle otpušteno je ukupno 28 elektrona. Da bi izjednačio koeficijente, prve dvije jednačine množiš sa 3, a treću sa 28. Dobija se:

3As2+3  - 12e- ---> 6As+5

3S3-2 - 72e- ---> 9S+6

28N+5 + 88e- --->28 N+3

Kad ove koeficijente ubaciš u jednačinu dobija se:

3As2S+ 28HNO3 + H2O = 9H2SO4 +6 H3AsO+ 28NO 

Još samo ostaje da prebrojiš H i O atome, i dobija se izjednačena reakcija:

3As2S+ 28HNO3 + 4H2O = 9H2SO4 + 6H3AsO+ 28NO 

milicaradenkovic's picture

Prvo gledas sledece "

Ako se redukuje neka supstanca onda mora da bude +x*e- a ako se oksiduje supstanca mora da bude -x*e- 

As3+(-2e-)--------------------->As5+/12

N5+(+3e-)---------------------->N2+/8

S2-(-8e-)------------------------>S6+/3 zajednicki je 24.

3As2S3+28HNO3+4H2O----------------------->9H2SO4+6H3AsO4+28NO

 

khaleesi999's picture

Hvala