Elektrofili, nukleofili

Anđelika's picture

Je l' može neko da mi objasni šta su elektrofili a šta nukleofili i da mi nabroji par njih ? Pronašla sam na vikipediji da je HCl elektrofil i nije mi jasno kako kad ima 3 para elektrona na Cl. Kako to da je i H2SO4 elektrofilna kada ima i ona  elektronske parove. Isto je i za Br2 i Cl2. Kako?

milicaradenkovic's picture

Elektrofili su supstance koje privlace elektrone u hemijskoj reakciji i koji privlace elektronski par da bi se vezali sa nukleofilom .To su HCl , Br2, Cl2. npr. kada se Br2 priblizi nekom molekulu koji je velike elektronegativnosti to uzrokuje da je jedan atom broma vise elektronegativniji nego drugi i  brom se ponasa kao  polaran molekul .

Nukleofili su molekuli ili funkcionalna grupa koja ima visak elektrona i u odgovarajucim uslovima predstavlja donor elektrona drugom atomu. To su baze ali mogu biti i molekuli koji imaju visak elektrona. npr. OH-, F-, NH3. NH3 je dobar nukleofil jer ima visak elektrona na N jedan par.