stehiometrija

anesa's picture

1.Izracunati kolicinu NAOH koja se nalazi u 2 g NAOH
Izracunati broj molekula NAOH koje su sadrzane u toj masi,broj atoma koji je sadrzan u toj masi.

2.Ako se uzme 0,224 ml H2,N2 ,O2,O3,NH3(umjereno pri STP).Izracunati kolicinu ,masu,broj molekula sadrzanih u navedenoj zapremini.

hvala.

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

1. NaOH 

n(NaOH)=m/Mr=2/40=0.05 mol

1 mol-------------------------6*10(23)

0.05 mol--------------------------x

x=0.05*6*10(23)/1=3*10(22) molekula NaOH

2 g NaOH--------------------------40 g/mol

x g O-----------------------------------16 g/mol

x=2*16/40=0.8 g

n(O)=m/Mr=0.8/16=0.05 mol

N(O)=n(O)*Na=0.05*6*10(23)=3*10(22) atoma O

isti je broj atoma i za H i za Na.

2. n(H2)=V(H2)/Vm=0.224*10(-3)/22.4=1*10(-5) mol

N(H)=n(H)*Na=1*10(-5)*6*10(23)=6*10(18)

broj molekula N2, O2, O3, NH3 je isti broju molekula H2 jer je ista kolicina.

m(H2)=n(H2)*Mr=1*10(-5)*2=2*10(-5) g

m(O2)=n(O2)*Mr=1*10(-5)*32=3.2*10(-4) g

m(O3)=n(O3)*Mr=1*10(-5)*48=4.8*10(-4) g

m(NH3)=n(NH3)*Mr=1*10(-5)*17=1.7*10(-4) g