Zadatak

shaolin's picture

Izracunaj masu jednog atoma i masu jednog molekula azota

Unaprijed zahvalan!

milicaradenkovic's picture

1 mol-------------------------6*10(23)

x mol----------------------------1

x=1*1/6*10(23)=1.67*10(-24) mol N

m(N)=n(N)*Mr=1.7*10(-24)*14=2.38*10(-23) g

n(N2)=n(N)/2=1.7*10(-24)/2=8.5*10(-25) mol

m(N2)=n(N2)*Mr=8.5*10(-25)*28=2.38*10(-23) g