hemijaa7

nenahemija's picture

У реакцији гвожђа са 1,2 g кисеоника настаје 4 g производа. Колика је релативна
молекулска маса производа? Релативне атомске масе: Fe=56; O=16.
13.

resenje je: Мr = 160

Ne razumem kako.

 

milicaradenkovic's picture

4Fe+3O2-------------------->2Fe2O3

n(O2)=m/Mr=1.2/32=0.0375 mol

n(Fe2O3):n(O2)=2:3

n(Fe2O3)=2*n(O2)/3=2*0.0375/3=0.025 mol

Mr=m/n(Fe2O3)=4/0.025=160 g/mol