relativna mol.masa

Bananica's picture

Masa evakuisanog suda iznosi 98,425 g.Sud je zatim napunjen gasom nepoznate molarne mase pod pritiskom od 97 992 Pa na T od 304 K.Masa suda ovako napunjenog gasom iznosi 101,314g.Sud je zatim napunjen vodom i ponovo izmeren.Njegova masa je sada 1031,8 g.Pretpostavljajuci idealno ponasanje gasa,izracunati relativnu molekulsku masu nepoznatog gasa (gustina vode na 304 K iznosi 0,997 g/cm3)

milicaradenkovic's picture

m(praznog suda)=98.425 g

pV=n*R*T

m(sud+gas)=101.314 g

m(sud+gas+voda)=1031.8 g

m(gasa)=m(sud+gas)-m(praznog suda)=101.314-98.425=2.889 g

m(vode)=m(sud+gas+voda)-m(gasa)-m(praznog suda)1031.8-98.425-2.889=930.49 g

V(vode)=m(vode)/ro=930.49/0.997=933.28 cm3

97992*933.28*10(-6)=n*8.314*304

n=0.036 mol

Mr(gasa)=m(gasa)/n=2.889/0.036=80.25 g/mol