Zadatak

Bananica's picture

Izracunati zapreminu hlora pri normalnim uslovima koji se izdvaja dejstvom 100 cm3 rastvora HCl koncentracije 0,5 mol/dm3 i 8 g MnO2

Hvala

milicaradenkovic's picture

MnO2+4HCl--------------------->MnCl2+2H2O+Cl2

Cl1-(-1e-)--------------------->Cl0/2

Mn4+(+2e-)-------------------->Mn2+/1

n(MnO2)=m/Mr=8/87=0.092 mol

n(HCl)=c*V=0.5*0.1=0.05 mol u visku je MnO2

n(Cl2)=n(HCl)/4=0.05/4=0.0125 mol

V(Cl2)=n(Cl2)*Vm=0.0125*22.4=0.28 l=280 ml