Aromatične supstitucije

Star dust's picture

Benzen: Da li je prilikom supstitucije benzena moguće dobiti samo monosupstitucioni proizvod, ili ne? Ako je odgovor ne, kakvi se proizvodi još mogu dobiti?

Toluen: Znam da se kod toluena supstitucije vrše u o i p položaju. Da li ovo važi kod svake supstitucije (pitam za halogenovanje, sulfovanje - jer jedino sam siguran za nitrovanje).  Interesuje me i da li se može dobiti monosupstitucioni proizvod?

Hvala :)

milicaradenkovic's picture

Prilikom supstitucije benzena moguce je dobiti monosupstituisani proizvod kod sulfonovanja, nitrovanja.

Kod toluena se takodje moze dobiti monosupstituisani proizvod i to kod nitrovanja gde se NO2- gupa nalazi u polozaju o i p. Moze se dobiti i monosupstituisan proizvod kod sulfonovanja.