17. grupa

kiksii's picture

Koliko atoma joda sadrži ona količina joda koja se dobija pri reakciji 5 mola hlora sa odgovarajućom količinom kalijum-jodida?

milicaradenkovic's picture

2KI+Cl2---------------------->2KCl+I2

n(Cl2):n(I2)=1:1

n(I2)=1*n(Cl2)/1=1*5/1=5 mol

n(I)=2*n(I2)=2*5=10 mol

N(I)=n(I)*Na=10*6*10(23)=6*10(24)