kompleksna jedinjenja

Nina Subarevic's picture

Da li u kompleksnim jedinjenjima postoji neko pravilo vezano za k.brojeve
npr da li srebro ima uvek kordi.broj 2,nikal,aluminijum 6 itd? I ako ne postoji,kako da odredim kordinacini.broj u nkom kompleksu? HVALA

milicaradenkovic's picture

Koordinacioni broj predstavlja broj atoma kiganada koji su vezani za centralni jon i on moze biti KB= 2, 4, 5, 6

npr.K4(Fe(CN)6) koordinacioni broj je 6. Kod Ag je uvek koordinacioni broj 2 jer Ag ne formira oktaedarske komplekse nego tetraedarske. Ligandi koji su vezani za nikl mogu imati koordinacioni broj 2, 3, 4, 6

Nina Subarevic's picture

hvala