struktura supstance

lupica's picture

broj neutrona u atomu natrijuma je 12. koliko ima elektrona u 46g jona natrijuma

milicaradenkovic's picture

Resen ti je zadatak.