Rastvori,koncentracija

Lilowah55555's picture

Odrediti količinsku koncentraciju rastvora amonijum hidroksida dobijenog "rastvaranjem" 2,24l amonijaka(merenog na 20 stepeni C i normalnom pritisku) u 300 ml vode(smatra se da nije došlo do promene zapremine rastvarača usled rastvaranja gasa)

 

unapred hvala :)

milicaradenkovic's picture

NH3+H2O------------------>NH4OH

n(NH3)=p*V/R*T

n(NH3)=101.325*10(3)*2.24*10(-3)/8.314*293.15=0.0931 mol

c(NH3)=n(NH3)/V(vode)=0.0931/0.3=0.31 mol/l

Da tebi u zadatku nije data zapremina amonijaka 2.4 l jer se samo na osnovu te zapremine moze dobiti resenje 0.333 mol/l

Lilowah55555's picture

nije,i meni je to bilo čudno