ugljovodonici

Nina Subarevic's picture

Sagorevanjem odredjene kolicine nekog ugljovodonika nastaje 0,88 g CO2 I 0,45 g vode
Formula je?
nasla sam da s e dobija. 0,02 mol.CO2 i 0,025mol H2
kako dalje?

Nina Subarevic's picture

*0,025H20

milicaradenkovic's picture

X+O2------------------------.CO2+H2O

n(CO2)=m/Mr=0.88/44=0.02 mol

n(H2O)=m/Mr=0.45/18=0.025 mol

n(C)=n(CO2)=0.02 mol

n(H)=2*n(H2O)=2*0.025=0.05 mol

n(C):n(H)=0.02:0.05/:0.02

n(C):n(H)=1:2.5/*4

n(C):n(H)=4:10 i resenje je C4H10 i to je butan.

Nina Subarevic's picture

Hvala

nidzdza's picture

resenje je C2H5

dinoo's picture

Rješenje je C4H10 (butan)

Ne postoji spoj C2H5 , to je etil grupa, čini prelazno stanje, praktično nepostojana..

 

nidzdza's picture

Ovde pise da je resenje C2H5, a ni u jednom od ponudjenog nema C4H10. Kako to?

milicaradenkovic's picture

Kada dobijes 

n(C):n(H)=0.02:0.05/*100

n(C):n(H)=2:5 i to ti je resenje. Ovde zadatak nije dobro napisan ako se trazi formula ugljovodonika onda je resenje C4H10 a ako se trazi najjednostavnija formula onda je resenje C2H5.

Winkler's picture

Jer resenje nije dobro ukoliko su trazili molekulsku formulu jedinjenja.

C2H5 ne postoji kao stabilan molekul i to je jasno svakom hemucaru ili onome ko zna hemiju.

C2H5 je empirijska formula dok je C4H10 molekulska.

Da li si lepo prepisala tekst zadatka? Sta se tacno trazi u zadatku? Molekulska ili empirijska formula jedinjenja?

Dr.Anja's picture

U zadatku se trazi empirijska formula(gledam u isti),  zato je resenje C2H5.