alkoholi

Nina Subarevic's picture

Koliko se dobija grama soli uvodjenjem 0,25 mol ugljenik 4 oksida u vodeni rastvor natrijum fenoksida na temperaturi od 160 °C?

milicaradenkovic's picture

CO2+C6H5ONa(160 0C)-------------------->C7H5O3Na ( Na - salicilat)

n(C7H5O3Na)=n(CO2)=0.25 mol

m(C7H5O3Na)=n(C7H5O3Na)*Mr=0.25*160=40 g

 

Nina Subarevic's picture

Hvala