MOLALNA koncentracija

Lilowah55555's picture

Izračunati molalnu koncentraciju(mol/kg) rastvora sumporne kiseline(w=0.27)

milicaradenkovic's picture

b=ns/m(rastvaraca)

w=0.27 a to znaci da je 27 g supstance u 100 g rastvora

m(rastvaraca)=mr-ms=100-27=78 g

ns=ms/Mr=27/98=0.2755 mol

b=0.2755/0.078=3.53 mol/kg