Organska hemija

masall's picture

Reakcijom THF-a (oksaciklopentana) sa HBr i H2SO4 uz zagrevanje dobija se 1,4-dibrombutan. Da li neko moze da mi objasni kako se odigrava ova reakcija,ili da mi kaze gde mogu da nadjem mehanizam reakcije? Ono sto sam ja uspela da nadjem je da uz HBr dolazi do protonovanja kiseonikovog atoma,napada broma na 4. ugljenikov atom i otvaranja prstena.Nastaje 4-brombutanol. 

Hvala :)

milicaradenkovic's picture

THF+2HBr+H2SO4-------------------------->BrCH2CH2CH2CH2Br

Ja msilim da kada reaguje tetrahidrofuran sa HBr da se otvara prsten i da 2 atoma Br se vezu za krajeve prstena i dobija se BrCH2CH2CH2CH2Br i BrCH2CH2CH2CH2OH. Posto ti dodajesa u proizvod H2SO4 onda se dobija BrCH2CH2CH2CH2Br mislim da se H2SO4 koristi kao katalizator i da ne ucestvuje u reakciji.

masall's picture

ok,hvala :)