Molekulska formula

Vesna's picture

Koju molekulsku formulu ima ugljovodonik koji se sastoji iz 85,7 % C i 14,3 % H, ako 5,6L tog ugljovodonika na normalnim uslovima teži 7g?

Repenje je C2H4

milicaradenkovic's picture

n(CnH(2n+2))=V/Vm=5.6/22.4=0.25 mol

Mr(CnH(2n+2))=m/n(CnH(2n+2))

Mr(CnH(2n+2))=7/0.25=28 g/mol

w(C)=n*Ar(C)/Mr(CnH(2n+2))

0.857=n*12/28

12*n=0.857*28

12*n=24

n=24/12=2 je broj atoma C

w(H)=(2*n+2)Ar(H)/Mr(CnH(2n+2))

0.143=(2*n+2)*1/28

(2*n+2)*1=0.143*28

2*n+2=4 i to je broj atoma H i formula je C2H4

 

 

goge's picture

Šta ti je ovo 2n+2 kod vodonika?

milicaradenkovic's picture

To je broj vodonikovih atoma kod alkana tj. opsta formula alkana je CnH2n+2

goge's picture

Kako znaš da se radi o alkanima,kad u zadatku piše samo ugljovodonik?

milicaradenkovic's picture

Zbog molarne mase koja je 28 g/mol.

Vuk Biljuric's picture

Kako to zbog molarne mase?

milicaradenkovic's picture

Imas molarnu masu 28 g/mol na osnovu nje uporedis formule alkana alkina i alkena i gde je odgovor 28 to je resenje.

Pop.'s picture

Ako je C2H4 onda nisu alkani, zar ne :) Mali lapsus :) Evo kako, izracunali ste broj molova, iz toga dobijete molarnu masu od 28 g/mol. Sada samo postavljate proporciju:

85,7 : 100 = X : 28

X = 24 g to je br grama C u ukupnoj molarnoj masi pa je broj atoma C = 24/12 = 2

Za H je:

28 - 24 = 4 g tj imamo 4 atoma H. I imamo alken C2H4 :)

milicaradenkovic's picture

Jeste alken nego sam ja dobila 2n+2=4 pa sam mahinalno napisala alkan.