Gasni pritisak

Vesna's picture

Ako se smeša odgovarajućih količina metana i kiseonika sagori u zatvorenom sudu,da li će gasni pritisak posle hlađenja do početne,sobne temperature: i zašto?

ostati isti

smanjiti se dva puta

smanjiti se tri puta

povećati se dva puta

povećati se tri puta

milicaradenkovic's picture

Resen je zadatak ali cu ti ga ja resiti ponovo

CH4(g)+2O2(g)--------------------------->CO2(g)+2H2O(l)

Na pocetku imas 3 mol-a gasova a na kraju jedan mol jer je voda u tecnom stannju i ona se ne racuna pa se pritisak smanjio 3 puta i odgovor je pod 3.

Vesna's picture

Hvala puno!