RASTVORI,koncentracija,kiseline

Lilowah55555's picture

koliko ml rastvora sirćetne kiseline koncentracije 10g/l treba dodati u 150 ml rastvora koncentracije 50g/l da bi se dobio rastvor masene koncentracije 35g/l

milicaradenkovic's picture

c1*V1+c2*V2=c3*V3

c1=y1/Mr=10/60=0.167 mol/l

c2=y2/Mr=50/60=0.833 mol/l

c3=y3/Mr=35/60=0.583 mol/l

V3=V2+V1

0.167*V1+0.833*0.150=0.583*(0.15+V1)

0.167*V1+0.125=0.08745+0.583*V1

0.416*V1=0.03755

V1=0.03755/0.416=0.09026 l=90.26 ml