Stehiometrija, Kipov aparat

Anabela55's picture

U kipov aparat odmjereno je 0,7 kubnih dm koncentrovane HCl cija je gustina 1,2g/cm(3) i 750g gvozdje(II) sulfida. Koliko dana mozemo koristiti ovako napravljen kipov aparat ako je dnevna potrosnja H2S u laboratoriji 0,5 kubnih m.

buduci_student's picture

Gustina H2S je 1,363 g/dm3,sto znaci da se svakog dana potrosi 681,5 g H2S

2HCl + FeS --->FeCl2 + H2S

ro=m/v

m=ro*V=700*1,2=840 g HCl

n(HCl)=m/M=840/36,45=23,045 mol

HCl : H2S

2     : 1

23,045:x

x=11,523 mol H2S nastaje od HC

m=n*M=11,523*32,08=369,6 mol

n(FeS)=m/M=750/87,91=8,5315

FeS : H2S

1      ;   1

8,5315:x

x=8,5315 mol H2S nastaje od FeS

n=m/M

m=n*M=8,5315*32,08=273,67

muk(H2S)=m1+m2=369,6+273,67=643,27

y=643,27/681,5=0,944 dana ~1 dan