Izračunavanje kod kiselinsko-baznih titracija

Suncica's picture

25 ml natrijum-sulfata propušteno je kroz izmjenjivač katjona i dobijena sulfatna kiselina titrovana rastvorom natrijum-hidroksida koncentracije 0,1050 mol dm-3. Kolika se masa sulfata nalazi u probi ako je za titraciju potroseno 10,75 cm3  rastvora hidroksida?

milicaradenkovic's picture

H2SO4+2NaOH------------------>Na2SO4+2H2O

n(NaOH)=c*V=0.1050*0.01075=0.00113 mol

n(Na2SO4)=n(NaOH)/2=0.00113/2=0.000565 mol

c(Na2SO4)=n(Na2SO4)/V=0.000565/0.025=0.0226 mol/l pa je kolicina sulfata

Na2SO4----------------->2Na+ + SO42-

n(SO42-)=n1(Na2SO4)=0.0226 mol

m(SO42-)=n(SO42-)*Mr=0.0226*96=2.1696 g

Suncica's picture

i ja sam radila na slican nacin ali rjesenje u knjizi je 54,2mg 

Pop.'s picture

Nema potrebe da se racuna koncentracija Na2SO4 jer, tih 25 ml koji su uzeti imaju 0,565*10-3 mol, tako da se samo masa izracuna odatle m (SO42-) = n*M = 0,565*10-3 * 96 = 54,24*10-3 g tj 54,24 mg.

Koncentracija se ne racuna jer kako same jedinice koncentracije kazu to se odnosi na 1dm3 tj po jednom kubnom decimetru, a mi smo uzeli samo 25 ml, zato nema potreba da se racuna. I mislim da bi bila velika pomoc da sl put das resenje, to bi nam bila velika pomoc da vidimo da li smo pogresili jer mi ove zadatke vise radimo mehanicki :)

Suncica's picture

hvala :)