Anhidrid hipohloraste kiseline

Danica88's picture

Sa koliko atoma kiseonika se jedini 224 ml hlora. merenog pri normalnim uslovima, pri građenju anhidrida hipohloraste kiseline?

milicaradenkovic's picture

2Cl2+O2--------------------->2Cl2O

n(Cl2)=V(Cl2)/Vm=0.224/22.4=0.01 mol

n(O2):n(Cl2)=1:2

n(O2)=1*n(Cl2)/2=1*0.01/2=0.005 mol

n(O)=2*n(O2)=2*0.005=0.01 mol

N(O)=n(O)*Na=0.01*6*10(23)=6*10(21)

 

Danica88's picture

Hvala puno! :)