Ugalj

dejanbr1's picture

Izracunati koliko je tona cistog uglja(koji se oksiduje do CO2) potrebno za redukciju 8.7 t pirulozita, MnO2, do elementarnog mangana.Koliko se tona mangana dobije pri ovom procesu ako je pirulozit sadrzao 20% primesa?

milicaradenkovic's picture

MnO2+C-------------------->Mn+CO2

n(piroluzita)=m/Mr=8.7*10(6)/87=1*10(5) mol

n1(piroluzita)=n(piroluzita)*0.2=1*10(5)*0.2=2*10(4) mol

n(uglja)=n1(piroluzita)=2*10(4) mol

m(uglja)=n(uglja)*Mr=2*10(4)*12=0.24 t

n(Mn)=n1(piroluzita)=2*10(4) mol

m(Mn)=n(Mn)*Mr=2*10(4)*55=1.1 t.