Ugljenik 2.

Mario's picture

Uporediti izgradnju spoljašnjih (valentnih) energetskih nivoa atoma ugljnika, azota i kisenika i pokušati dati kvalitativno objašnjenje činjenice da u biološki aktivnim molekulima ima najviše atoma ugljenika, a najmanje atoma azota. Za koju klasu biološki aktivnih molekula to tvrđenje je tačno? U kojoj meri? U kom smislu?

milicaradenkovic's picture

Spoljasnji ili(valentni nivo) kod ugljenika, azota i kiseonika je 2s2p samo je razlika u valentnim elektronima

C: 1s22s22pkod ugljenika je 4

N; 1s22s22p3 kod azota je 5

O:1s22s22p4 kod kiseonika je 6

U biloski aktivnim jedinjenjima ima najvise ugljenika jer:

1) ima visoku tacku topljenja i tacku sublimacije u odnosu na druge elemente H, N, O

2) zato sto moze da formira jednostruke veze(C-C), dvostruke veze(C=C) i trostruke veze

3) zato sto formira jake kovalentne veze sa drugim atomima H, N, O .Posto formira jake veze molekul je stabilniji

Azota je manje zato sto se azot nalazi samo u nekim jedinjenjima DNK, RNK, proteinima, aminokiselinama i nukleinskim kiselinama jer on gradi trostruku vezu u molekulu ima nisku tacku topljenja i tacku kljucanja i kada se poveze sa C, O, H gradi peptidnu vezu.

To tvrdjenje je tacno za jedinjenja koja ulaze u sastav ljudskog organizma.