Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

U reakciji 11,2 g elementarnog gvozdja sa nekom kiselinom oslobadja se pri normalnim uslovima 6,72 dm3 vodonika.Odredi u koje oksidaciono stanje je gvozdje preslo.

milicaradenkovic's picture

Fe+X-------------------->FeX+H2

n(H2)=V(H2)/Vm=6.72/22.4=0.3 mol

n(Fe)=m/Mr=11.2/56=0.2 mol

n(Fe):n(H2)=0.2:0.3/*10

n(Fe):n(H2)=2:3 pa je reakcija

2Fe+6HCl-------------------->2FeCl3+3H2 i oksidaciono stanje Fe je 3+

Vuk Biljuric's picture

A kako ste znali da je u pitanju HCl?

milicaradenkovic's picture

Moze i bilo koja druga kiselina bitno je samo  da je gvozdje preslo u Fe3+.