Rastvor

Vesna's picture

Koliki je procenat heksana u smeši sa heksenom kada 1 g ove smeše obezbojava 5 mL rastvora broma u ugljentetrahloridu masene koncentracije 160 g/L?

Rešenje je 58.

milicaradenkovic's picture

CH2=CHCH2CH2CH2CH3+Br2---------------------->CH2BrCHBrCH2CH2CH2CH3

c(Br2)=y/Mr=160/160=1 mol/l

1 mol----------------------1000 ml

x mol-----------------------5 ml

x=1*5/1000=0.005 mol Br2

n(heksena)=n(Br2)=0.005mol

m(heksena)=n(heksena)*Mr=0.005*84=0.42 g

w(heksena)=m(heksena)/m(smese)=0.42/1=0.42=42 %

w(heksana)=100-w(heksena)=100-42=58 %