Hidroliza geminalnih dihalogenida

Star dust's picture

Kako bi izgledala reakcija hidrolize geminalnih dihalogenida? Šta bi se dobilo?

milicaradenkovic's picture

kod reakcije hidrolize geminalnih dihalogenida moze se dobiti keton ili aldehid u zavisnosti za sta su atomi halogena vezani. npr.

HCHCl2+2KOH----------------------->HCH(OH)2+2KCl

HCH(OH)2---------------->HCHO+H2O ili

CH3CCl2CH3+2KOH----------------->CH3C(OH)2CH3+2KCl

CH3C(OH)2CH3---------------------->CH3COCH3+H2O