Masa

Ana100's picture

Izracunaj masu CuSO4x5H2O koju treba rastvoriti u 300g vode da se dobije 15% rastvor CuSO4?
Hvala.

milicaradenkovic's picture

w(CuSO4)=ms/(ms+m(vode))

0.15=ms/(ms+300)

45=0.85*ms

ms=45/0.85=52.94 g CuSO4

52.94 g------------------------160 g/mol

x g--------------------------------250 g/mol

x=250*52.94/160=82.72 g CuSO4*5H2O