Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Moze li neko da mi objasni entropiju I slobodnu energiju(delta G)?

milicaradenkovic's picture

Entropija je teznja sistema da predje u stanje vece neuredjenosti sistema tj. entropija je mera neuredjenosti sistema. Entropija se definise preko drugog principa termodinamike odnosno ne moze se dobiti rad prenosom toplote sa  hladnijeg na toplije telo.Ona predstavlja odnos kolicine toplote i temperature.

dS=dQ/dt

Gibsova energija je termodinamicki potencijal koji predstavlja meru korisnosti ili procesom inicirani rad koji se moze dobiti pri konstantnom pritisku i temperaturi.Gibsova energija je takodje hemijski potencijal koji dostize minimum kad je sistem u ravnotezi pri p, T= const