stehiometrija

lejla93's picture

atmosferski vazduh sadrzi 21% oksigena.koliki je parcijalni pritisak oksigena u vazduhu pri 0°C i 760 mmHg?
unaprijed hvala!

milicaradenkovic's picture

p=760*133.322=101.325 kPa

p(O2)=p*x

p(O2)=101.325*0.21=21.28 kPa