zadatak

Lazar Paunovic's picture

1. Izracunajte koliko je kubnih centimetara sumporne kiseline , koncetracije 2mol/dm3, potrebno za reakciju sa 10 g MgO? (resenje : 124cm3)

milicaradenkovic's picture

MgO+H2SO4---------------->MgSO4+H2O

n(MgO)=m/Mr=10/40.3044=0.248 mol

n(H2SO4):n(MgO)=1:1

n(H2SO4)=n(MgO)=0.248 mol

V=n(H2SO4)/c=0.248/2=0.124 dm3=124 cm3

CileOle's picture

Izracunajte masu smjese koja se moze pripremiti od 26.8 kg NaOH?

milicaradenkovic's picture

Masu koje smese ne razumem pitanje?