organska, acetali

tinC's picture

Napisati reak etanola sa propanalom do acetala i imenovati proizvod po IUPAC-u. .

da li neko zna da mi uradi i da mi kratko pojasni kako da radim slicne reakcije ali do poluacetala i poluketala..?

hvala.. 

milicaradenkovic's picture

CH3CH2CHO+2CH3CH2OH------------------>CH3CH2CH(OCH2CH3)2+H2O