Izračunavanje kod standardizacije rastvora

Suncica's picture

5,000 g natrijum-hidroksida koji sadrzi 11,36% Na2CO3 rastvoreno je u vodi i propusteno kroz kolonu s jako baznim izmjenjivacem anjona u OH- obliku (CO32- se prevede u OH-) i nakon toga razblazeno u normalnom sudu vodom do 1 dm3. Izracunati koncentraciju dobijenog rastvora natrijum-hidroksida.

Pop.'s picture

m(Na2CO3)=5 * 0,1136 = 0,568 g (toliko g Na2CO3 imas u 5g NaOH)
n(Na2CO3)= m/M= 0,568/106 = 5,36*10-3
u koloni jonozimenjivaca (sam naziv kaze menjas jone) imas zamenu:
Na+ + OH- = NaOH
odnosno na 1 mol Na dolazi 1 mol OH-jona i daju jedan mol NaOH pa se prinos NaOH racuna preko br molova Na. Ali br molova Na ti je u molekulu Na2CO3 dva puta veci od broja molova samog molekula Na2CO3 tako da je:
n(Na)= 2 * 5,36*10-3= 10.72*10-3
n(NaOH)novo=n(Na)=10,72*10-3 gde je novo oznaka za novo nastali NaOH
na samom pocetku smo vec imali NaOH tako da i njega moramo da uzmemo u obzir i njegova masa i br molova je:
m(NaOH)= 5 - m(Na2CO3)= 5 - 0,568 = 4,432 g
n(NaOH)na pocetku=m/M= 4,432/106= 0,042 mol
Sada je ukupan broj molova NaOH:
n(NaOH) = n(NaOH)na pocetku + n(NaOH)novo= 0,042 + 0,01072= 0,053 mol
I na kraju je lako izracunati koncentraciju (data ti je zapremina 1 dm3) po formuli:
c(NaOH)=n(NaOH) / V = 0,053 / 1 = 0,053 mol/dm3

Suncica's picture

imam i rjesenje koje treba dobiti iz knjige je c(NaOH)=0,1215 mol dm-3

Pop.'s picture

Pa da, greska kod mene je da sam uzemo molarnu masu za Na2CO3 iako sam napisao da je u pitanju NaOH.
Samo kod racunanja br molova NaOH (na pocetku) = m/M = 4,432/40 (a ne 106 sto sam ja napisao) = 0,1108 mol

Sada ti je ukupan br molova 0,1108 + 0,01072 = 0,12152 mol tj. koncentracija je
c(NaOH) = n/V= 0,12152/1=0,12152 mol/dm3

Suncica's picture

hvala :)