konstanta ravnoteze

Marija Kovacevic's picture

Smesa metana i vodene pare je propustena preko nikla kao katalizatora na 727C .Dobijena smesa gasova je sakupljena u balon od 2dm3 i nadjeno je da sadrzi 3.448g CO,1.04g H2,17.200g CH4,19.36g H2O.Pod predpostavkom da je dostignuta ravnoteza izracunati Kc za reakciju CH4+H2O-CO+3H2

Resenje je 0.00367

Hvala unapred!

milicaradenkovic's picture

CH4(g)+H2O(g)<------------------->CO(g)+3H2(g)

n(H2)rav.=m/Mr=1.04/2=0.52 mol

n(CO)rav.=m/Mr=3.448/28=0.123 mol

n(CH4)rav.=m/Mr=17.2/16=1.075 mol

n(H2O)rav.=m/Mr=19.36/18=1.0755 mol

c(H2)rav.=n(H2)rav./V=0.52/2=0.26 mol/l

c(CO)rav.=n(CO)rav./V=0.123/2=0.0615 mol/l

c(CH4)rav.=n(CH4)rav./V=1.075/2=0.5375 mol/l

c(H2O)rav.=n(H2O)rav./V=1.0755/2=0.53775 mol/l

Kc=c(H2)rav.3*c(CO)rav./c(CH4)rav.*c(H2O)rav.

Kc=(0.26)3*0.0615/0.53775*0.5375=0.00374