Procentna koncentracija - zadatak

Faxxy's picture

Izracunajte zapreminu 96% H2SO4   gustine 1,84 g/cm3 i masu vode koja je potrebna za pripremanje 100cm3  15%  rastvora H2SO4  gustine 1,14 g/cm3 

 

 

milicaradenkovic's picture

mr=V*ro=100*1.14=114 g

ms=w*mr=114*0.15=17.1 g

ms1=ms=17.1 g

mr1=ms1/w1=17.1/0.96=17.8125 g

V=mr1/ro1=17.8125/1.84=9.68 cm3

m(vode)=mr-ms=114-17.8125=96.1875 g