Elektroliti

jovaniccaelprezidente's picture

U nizu navedenih jedinjenja slab elektrolit je 

1.NH4CL

2.NA2CO3

3.HNO2

4.HBR

5.CH3COONH4

odgovor je pod 3 , ali da li moze neko da mi objasni zasto?

milicaradenkovic's picture

Odgovor je pod 3 jer je HNO2 slaba kiselina i delimicno disosuje u rastvoru a sve ostalo su jaki elektroliti

1. NH4Cl je so koja potice od jake kiseline i slabe baze i jak je elektrolit jer disosuje kompletno u rastvoru

2. Na2CO3 je so koja potice od jake baze i slabe kiseline i jak je elekrolit jer disosuje kompletno u rastvoru

4. HBr je jaka kiselina i jak  elektrolit jer disosuje kompletno u rastvoru

5. CH3COONH4  je jak elektrolit jer disosuje kompletno u rastvoru.