Smeša

Minika883's picture

Smeša kalijum-hlorida i kalijum-bromida mase 3,595 g zagrevana je sa hlorom, tako da je u smeši celokupan kalijum-bromid prešao u kalijum-hlorid. Ukupna masa kalijum-hlorida posle reakcije iznosila je 3,129 g. Odredi procentualnu zastupljenost kalijum-bromida u smeši.

Rešenje je: 34,7 %

Pop.'s picture

Ovo je neki moj nacin :D dobije se dobar rezultat ali verovatno treba da se radi preko masenih udela (izjednacis masene udele za KBr i KCl koji je nastao dodavanjem hlora) ali ja sam ovako uspeo:
Razlika u masama pocetne smese i novo nastale smese predstavlja u stvari razliku u masi izmedju Br i Cl koji ga je zamenio tj. m(Br)-m(Cl)=3,595-3,129=0,466g. Kako nam je razlika u masama jednog atoma Br i jednog atoma Cl: 80-35,5=44,5g, tj. na jedan mol imamo razliku od 44,5g pa sada postavljamo proporciju:
44,5g : 1mol = 0.466 g : X mol
X=0,0105 mol
To znaci da imamo 0,0105 mol jedinjenja, pa nam je masa naseg KBr:
m(KBr) = n (KBr) * M(KBr) = 0,0105 * 119g/mol = 1,2495g
i w(KBr)=m(KBr)/3,595=1,2495/3,595=0,3476 tj 34,76%
 

Minika883's picture

Hvala! :))