Stehiometrija

NaukaUSvemu's picture

Koliko ce se grama soli dobiti reakcijom 0,04 mola kalcijum-hidroksida sa 200cm3 rastvora fosfatne kiseline kolicinske koncentracije 0,2mol/dm3?

Unapred hvala

milicaradenkovic's picture

Ca(OH)2+H3PO4--------------------->CaHPO4+2H2O

n(Ca(OH)2)=0.04 mol

n(H3PO4)=c*V=0.2*0.2=0.04 mol

 posto je odnos molova kiseline i baze 1:1 u pitanju je so CaHPO4 pa su molovi

n(CaHPO4)=n(H3PO4)=0.04 mol

m(CaHPO4)=n(CaHPO4)*Mr=0.04*136=5.44 g

 

NaukaUSvemu's picture

Hvala na odgovoru.
Medjutim, interesuje me jos nesto:
1) Da je odnos kiseline i baze ovdje 2:1 umjesto 1:1 kakva se so dobija? Ili 1:2- kakva so se dobija?
2) Jesu li molovi soli uvijek jednaki molovima kiselina u ovakvim reakcijama?

milicaradenkovic's picture

1) da je odnos kiseline i baze 2:1 dobila bi se so Ca(H2PO4)2 ili da je odnos 1:2  dobija se so (CaOH)2HPO4

2) Ne mora uvek so da bude jednaka molovima kiseline sve zavisi sta ti je u zadatku dato a sta se trazi ovde je jednaka.

passenger's picture

kako da znam koji mi je odnos?