Kompleksna jedinjenja

Marijax's picture

Napiši disocijaciju sljedećih jedinjenja:

[Co(NH3)6]Cl3

[Co(NO2)(NH3)5]SO4

[CoCl2(H20)4]Cl

[CoCO3(NH3)4]Cl

I zanima me još, kako određujemo valenciju centralnih jona, jer npr. 2. primjer glasi: pentaaminnitrokobalt(III)-sulfat. Zašto nije (II)-sulfat?

milicaradenkovic's picture

(Co(NH3)6)Cl3------------------------->(Co(NH3)6)3+ + 3Cl-

(Co(NO2)(NH3)5)SO4------------------->(Co(NO2)(NH3)5)2+ + SO42-

(Co(Cl2(H2O)4)Cl------------------>(CoCl2(H2O)4)1+ + Cl-

(CoCO3((NH3)4)Cl------------------>(CoCO3(NH3)4)1+ + Cl-

Kada se odredjuje valenca centralnog jona u obzir se uzimaju svi molekuli gde se nalazi centralni jon . Neki ligandi imaju naelektrisanje 0 i to je NH3. NO2 je -1 naelektrisan a Co3+ naelektrisan pa je cela zagrada 3+ +1-+0=2+ greska je u nazivu nije (III) sulfat nego (II) sulfat zato sto  mora ceo molekul da bude elektroneutralan.