Konstanta ravnoteže

Minika883's picture

U posudi zapremine 0,5 dm3 pomešano je 0,5 mol vodonika i 0,5 mol azota i izvedena je reakcija sinteze amonijaka. Po uspostavljanju ravnoteže u posudi su bila 0,02 mol amonijaka. Izračunati konstantu ravnoteže za reakciju sinteze amonijaka.
Rešenje je K=1,97x10-3.
Ne znam kako se dobija ovo rešenje, ja uvek za kraj dobijem 7,86x10-3.

milicaradenkovic's picture

N2+3H2------------------>2NH3

nrav.(NH3)=0.02 mol

nproreag.(reaktanata)=n(NH3)=0.02 mol

crav.(NH3)=nrav.(NH3)/V=0.02/0.5=0.04 mol/l

nrav.(N2)=npoc.(N2)-nproreag.(N2)=0.5-0.02=0.48 mol

crav.(N2)=nrav.(N2)/V=0.48/0.5=0.96 mol/l

nrav.(H2)=npoc.(H2)-nproreag.(H2)=0.5-0.02=0.48 mol

crav.(H2)=nrav.(H2)/V=0.48/0.5=0.96 mol/l

Kc=c(NH3)rav.*2/crav.(H2)*3*crav.(N2)

Kc=(0.04)*2/(0.96)*(0.96)*3

Kc=1.88*10(-3)

Pop.'s picture

3H2 + N2 = 2NH3
Kako se konstanta ravnoteže računa preko koncentracija moramo izračunati koncentracije svih učesnika u ravnoteži!
c(NH3) = n (NH3) / V = 0,02 / 0,5 = 0,04 mol/dm3
Da bi smo izračunali koncentraciju azota i vodonika moramo da izračunamo koliko iznosi njihov br molova u ravnoteži. A ravnoteža se u ovoj reakciji uspostavlja kada nastane 0,02 mol amonijaka (što se kaže u samom textu zadatka). Dakle, izračunamo koliko se molova utrošilo azota i vodonika da bi smo dobili 0,02 mol amonijaka i zatim tu utoršenu količinu oduzmemo od početnih br molova azota i vodonika.
n(NH3) = 2nutorseno(N2)     tj.     nutroseno(N2)=0,01 mol
nu ravnotezi(N2) = 0,5 - nutroseno(N2) = 0,5 - 0,01 = 0,49 mol

3n(NH3) = 2nutorseno(H2)     tj.      nutroseno(H2) = 3/2 * 0,02 = 0,03 mol
nu ravnotezi(H2) = 0,5 - nutroseno(H2) = 0,5 - 0,03 = 0,47 mol

sada se racunaju njihove koncentracije (ovo "u ravnotezi" u subskriptu vise necu pisati jer se podrazumeva)
c(N2) = n / V = 0,49 / 0,5 = 0,98 mol/dm3
c(H2) = n / V = 0,47 / 0,5 = 0,94 mol/dm3
Sada samo izracunamo K tj. konstantu ravnoteze (gde uglaste zagrade predstavljaju koncentraciju):
K= [NH3]2 / [N2]*[H2]3 = 0,042/ ( 0,98 * 0,943) = 1,97*10-3

Pop.'s picture

Izvini Milice, ja bas sporo kucam danas, nije bilo tvog odgovora kada sam ja poceo :)

milicaradenkovic's picture

Nema veze neka stoji i tvoj odgovor.

Minika883's picture

Hvala vam oboma!! :DDD