Elementi 13. grupe (aluminijum, bor)

VladimirGM 5's picture

Napisi jednacine dobijanje aluminijum hidroksida ako se u vodeni rastvor aluminijum sulfata doda: 1)amonijum hidroksid;2)kalijum hidroksid.Sta ce se dogoditi ako se nakon pojave taloga ovi hidroksidi dodaju u visku,Jednacine napisi i u jonskom obliku.

U medicini se rastvor ortoborne kiseline koncentracije 30g/dm3 koristi kao antiseptik,Koliko grama ove kiseline treba odmeriti za pripremanje 100 cm3 ovog rastvora?Koja je molarna koncentracija ovako dobijenog rastvora?

Koliko je grama aluminijuma potrebno da bi se na 20 C izdvojilo 50 dm3 vodonika u reakciji sa hlorovodonicnom kiselinom? (Vm​=24,0 dm3/mol na 20 C i 101,3 kPa).

Ako ne znate sve zadatke moze bar jedan.Hvala unapred 

milicaradenkovic's picture

1. a) Al2(SO4)3+6NH4OH--------------------->2Al(OH)3+3(NH4)2SO4

b) Al2(SO4)3+6KOH------------------>2Al(OH)3+3K2SO4

2. 2Al+6HCl------------->2AlCl3+3H2

1 mol------------------24 dm3

x mol------------------50 dm3

x=50*1/24=2.083 mol H2

n(H2):n(Al)=3:2

n(Al)=2*n(H2)/3=2*2.083/3=1.389 mol

m(Al)=n(Al)*Mr=1.389*27=37.503 g

3. H3BO3

y=30 g/dm3 a to je koncentracija

c=30/61.8=0.485 mol/dm3

0.485 mol---------------1 dm3

x mol----------------------0.1 dm3

x=0.1*0.485/1=0.0485 mol H3BO3

m=n(H3BO3)-*Mr=0.0485*61.8=3 g a koncentracija je c=0.0485 mol/dm3

 

milicaradenkovic's picture

Samo da dodam kada se doda KOH u visku u rastvor Al(OH)3 dobija se 

Al(OH)3+KOH------------->K{Al(OH)4}

Kada se NH4OH  doda u visku nece doci do reakcije.

VladimirGM 5's picture

Hvala ti :)

 

VladimirGM 5's picture

A sto delimo 30 sa molarnom masom ortoborne kiseline?

 

milicaradenkovic's picture

Zato sto je tebi data masena koncentracija a da bi dobio molarnu moras da podelis sa molarnom masom