Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Ako je pKa(HCOOH)=3,8 kako je onda Ka(HCOOH)=2×10 na -4?

Pop.'s picture

Hehe tu imaš malu caku.
Pošto ti je pKa= -log Ka, kada izračunaš Ka ti iznosi 10-3,8 što si ti verovatno i dobio, ali ti brojevi se obično zaokružuju, tako se ovaj br zaokružuje na 10-4.  Ali ako si br zaokružio moraš da ga pomnožiš sa 100,2 da bi dobio početnu vrednost (10-3,8).
Dakle, naša Ka= 10-4 * 100,2 = 1,6 * 10-4 = 2 * 10-4 oni su očigledno zaokružili 1,6 na br 2 (osim ukoliko ipak nije u pitanju pKa od 3,7)

Vuk Biljuric's picture

Hvala. Jos samo ovo, ako se ph nekog rastvora promeni sa 3 na 6, koncetracija H+ jona se: pa je resenje smanji 1000 puta. Kako?

Pop.'s picture

Imaš odgovor u temi koju si otvorio sa tim zadatkom

Vuk Biljuric's picture

Aha, evo vidim sad nego mi je kompjuter spor nesto. Hvala!