Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Stepen disocijacije mravlje kiseline u rastvoru koncentracije 0, 2 mol/L iznosi 0,05. Koliki je pOH ovog rastvora?

Vuk Biljuric's picture

U redu je,shvatio sam ga:)

milicaradenkovic's picture

HCOOH-------------------->H+ +HCOO-

{H+}={HCOO-}=x

{HCOOH)=c=0.2 mol/l

Ka={H+}*{HCOO-}/{HCOOH}

Ka=alfa2*c/(1-alfa)

alfa2*c/(1-alfa)={H+}*{HCOO-}/{HCOOH}

0.052*0.2/(1-0.05)=x2/0.2

0.052*0.22=0.95*x2

x=(koren(0.0001053))=0.01026 

{H+}=0.01026 mol/l

(OH-)=Kw/(H+)=1*10(-14)/0.01026=9.75*10(-13) mol/l

pOH= -log(OH-)=12.01