Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Koliko ce se dobiti molova neutralne(normalne)soli dejstvom 200ml rastvora fosforne kiseline koncetracije 2mol/dm3 na magnezijum oksid?

milicaradenkovic's picture

MgO+H3PO4------------------>MgHPO4+H2O

n(H3PO4)=c*V=0.2*2=0.4 mol

n(MgHPO4)=n(H3PO4)=0.4 mol

m(MgHPO4)=n(MgHPO4)*-Mr=0.4*120=48 g

B_12's picture

3 MgO + 2 H3PO4 = Mg3(PO4)2+ 3 H2O   n(H3PO4)=c*V=0.2*2=0.4 mol     

                 2 mol        1 mol

                  0.4 mol             x

x=0,2 mol Ja mislim  da je ovo tačan postupak i rješenje ;)