puferi

Marko955's picture

Koliko grama amonijum hlorida treba dodati u 200 cm3 amonijum hidroksida  koncentracije 0,5 mola po litru da bi se dubio pufer ph=9,5 ...Hitno je :D ..unapred hvala..

milicaradenkovic's picture

Nisam sigurna da je resenje tacno ali cu ga napisati.

NH3+H2O------------------>NH4+ + OH-

Kb={NH4+}*{OH-}/{NH3}

ako je pH=9.5 koncentracija H+jona 

{H+}=10(na -pH)=3.16*10(-10) mol/l

{OH-}=Kw/{H+}

{OH-}=1*10(-214)/3.16*10(-10)=3.16*10(-5) mol/l

{NH4+}/{NH3}=Kb/{OH-}

{NH4+}/{NH3}=1.8*10(-5)/3.16*10(-5)

{NH4+}/{NH3}=0.57

{NH4+}=0.57*{NH3}=0.57*0.5=0.285 mol/l

n(NH4+)={NH4+}*V=0.285*0.2=0.057 mol

NH4Cl---------------------->NH4+ + Cl-

n(NH4Cl)=n(NH4+)=0.057 mol

m(NH4Cl)=n(NH4Cl)*Mr=0.057*53.5=3.0495 g

Vuk Biljuric's picture

Ja mislim da ovdje fali jedan podatak. Kb(NH4OH)