Maseni udeo

Minika883's picture

Kroz cev u kojoj se nalazi praškasta smeša natrijum-hlorida i natrijum-jodida, mase 3 g, propušteno je 1,3 dm3 hlora na 42oC i pri pritisku od 101,3 kPa. Sadržaj cevi posle propuštanja hlora je žaren na 300oC, pri čemu je zaostalo 2 g praška. Odrediti maseni udeo (u procentima) soli u polaznoj smeši.

Rešenje: 54,6 % NaI

              45,4 % NaCl

milicaradenkovic's picture

2NaI+Cl2---------------------->2NaCl+I2

m(I)=2 g

m(I)-m(Cl)=3-2=1 g

Mr(I)-Mr(Cl)=127-35.5=91.5

x=(m(I)-m(Cl))=1/91.5=0.0109 mol

n(NaI)=x*Mr=150*0.109=1.64 g

w(NaI)=m(NaI)/m(smese)

w(NaI)=1.64/3=54.6 % 

w(NaCl)=100-w(NaI)=100-54.6=45.4 %

Pop.'s picture

Rezultat je dobar, samo ova 2 g ne predstavljaju masu joda. Kada se zari smesa NaCl i I2 preostaje naravno NaCl, jod isparava, pa tih 2g predstavlja masu NaCl (zbir pocetne mase i novo dobijene). Kada se od pocetne mase (3g) oduzmu ova dva grama dobijamo razliku izmedju joda i apsorbovanog hlora sto si ti napisala m(I) - m(Cl) i dalje ide sve kako si ti napisala.

Minika883's picture

Hvala! :DD

Lavoazje's picture

Ajde malo da se izvezbamo pa evo jedan primer. Izracunaj maseni udeo fosfora u fosforitu Ca3(PO4)2

Suncica's picture

Ca2(PO4)2  = 2P

n(Ca2(PO4)2):n(P)=1:2

n(P)=2*n(Ca2(PO4)2)

m(P)/Ar(P)=2*( m(Ca2(PO4)2)/M(Ca2(PO4)2)2)

m(P)=[2*m(Ca2(PO4)2)* Ar(P)]/M(Ca2(PO4)2

W(P)=[m(P)/m(Ca2(PO4)2)]*100%   ----> m(P)=[W(P)*m(Ca2(PO4)2)]/100%

[W(P)*m(Ca2(PO4)2)]/100%=[2*m(Ca2(PO4)2)* Ar(P)]/M(Ca2(PO4)2

W(P)=[ 2* m(Ca2(PO4)2)* M(P)* 100%]/[m(Ca2(PO4)2)* M(Ca2(PO4)2)]

W(P)=[2* 30,9738 gmol-1 * 100%]/[310,3gmol-1]

W(P)=19,964%

 

 

 

 

Jelenanbg's picture

Jel bi mogao neko jos malo da mi pojasni ovaj prvi zadatak sa NaCl i NaI?